Vaš zanesljiv partner za dvig konkurenčnosti v digitalni ekonomiji!

Digitalne poslovne preobrazbe / Digitalna strategija / Nova digitalna vrednost / Donosnost digitalnih projektov


Vaš zanesljiv partner za dvig konkurenčnosti v digitalni ekonomiji!

Digitalne poslovne preobrazbe / Digitalna strategija / Nova digitalna vrednost / Donosnost digitalnih projektov


Novice in dogodki


Uporabne vsebineVZPOSTAVLJAMO TEMELJE TRAJNE KONKURENČNOSTI VAŠEGA PODJETJA V DIGITALNI EKONOMIJI!


Z organizacijami soustvarjamo:

  • Nadpovprečno izkušnjo kupca
  • Dvig uspešnosti poslovanja
  • Dvig učinkovitosti poslovanja
  • Trajno konkurenčnost

Inovativne poslovne rešitve za sinhron razvoj nadpovprečne izkušnje kupca in dolgoročne profitabilnosti poslovanja na podlagi ustvarjene (digitalne) vrednosti.

Čez-oddelčna optimizacija procesov na podlagi zavedanja deležnikov o smotrnosti sprememb in izraba zmožnosti digitalnih tehnologij.

Razvoj vizionarstva, poslovne agilnosti (zunanje senzibilnosti in notranje fleksibilnosti), digitalnih zmožnosti in kompetenc, digitalne kulture in (digitalnih) poslovnih ekosistemov.

Digitalna transformacija

Odkrivanje poslovnih potreb kupcev.
Celovito definiranje popotovanja kupcev.
Ključne večkanalne točke izkušnje kupca.
Inovacije za novo (digitalno) vrednost.

E2E upravljanje poslovnih procesov.
Spodbujanje pozitivnih sprememb.
Digitalni LEAN procesi.
Uporaba pravih digitalnih rešitev.

Testi in ocene stopnje digitalnih zmožnosti, kompetenc in kulture.
Digitalno voditeljstvo.
Hiter prenos strategij v poslovno prakso.
Inoviranje in eksperimentiranje.

Sodelovanje z učinki

Rezultati sodelovanja z nami so merjeni poslovni učinki glede na skupaj postavljene cilje in načrtovano vrednost, kot npr: izboljšana stroškovna učinkovitost, a ne na račun nadpovprečne izkušnje kupca (Cx), višja donosnost (digitalnih) projektov, dvig inovativnosti z več (digitalne) vrednosti za kupce, boljša izkušnja (Ex) in povečana zavzetosti zaposlenih.

ales.stempihar@askit.si | 041 639 007

Kaj pravijo naše zadovoljne stranke