Vaš zanesljiv partner za dvig konkurenčnosti v digitalni ekonomiji!

Digitalne poslovne preobrazbe / Digitalna strategija / Nova digitalna vrednost / Donosnost digitalnih projektov


Vaš zanesljiv partner za dvig konkurenčnosti v digitalni ekonomiji!

Digitalne poslovne preobrazbe / Digitalna strategija / Nova digitalna vrednost / Donosnost digitalnih projektov


Novice in dogodkiVZPOSTAVLJAMO TEMELJE TRAJNE KONKURENČNOSTI VAŠEGA PODJETJA V DIGITALNI EKONOMIJI!


Z organizacijami soustvarjamo:

  • Nadpovprečno izkušnjo kupca in izkušnjo zaposlenega
  • Dvig uspešnosti poslovanja
  • Dvig učinkovitosti poslovanja
  • Trajno konkurenčnost

Inovativne poslovne rešitve za sinhron razvoj nadpovprečne izkušnje kupca in dolgoročne profitabilnosti poslovanja na podlagi ustvarjene (digitalne) vrednosti.

Čez-oddelčna optimizacija procesov na podlagi zavedanja deležnikov o smotrnosti sprememb in izraba zmožnosti digitalnih tehnologij.

Razvoj vizionarstva, poslovne agilnosti (zunanje senzibilnosti in notranje fleksibilnosti), digitalnih zmožnosti in kompetenc, digitalne kulture in (digitalnih) poslovnih ekosistemov.

Digitalna transformacija

Odkrivanje poslovnih potreb kupcev.
Celovito definiranje popotovanja kupcev.
Ključne večkanalne točke izkušnje kupca.
Inovacije za novo (digitalno) vrednost.

E2E upravljanje poslovnih procesov.
Spodbujanje pozitivnih sprememb.
Digitalni LEAN procesi.
Uporaba pravih digitalnih rešitev.

Testi in ocene stopnje digitalnih zmožnosti, kompetenc in kulture.
Digitalno voditeljstvo.
Hiter prenos strategij v poslovno prakso.
Inoviranje in eksperimentiranje.

Zakaj bi sodelovali z nami?

Presegamo klasične svetovalne in izobraževalne okvire. Vaše poslovne izzive in priložnosti raziščemo sistemsko in analitično. Zanje skupaj z deležniki vašega poslovnega ekosistema soustvarjamo kreativne in celovite rešitve z merljivimi poslovnimi učinki.

Najprej potrebe vaših kupcev

V izhodišče postavljamo zadovoljstvo vaših kupcev, ki prinaša vaše zadovoljstvo. Vaše zadovoljstvo pomeni naše zadovoljstvo.

Širimo obzorja, poglabljamo morja

Vedno vidimo širšo sliko situacije. Poiščemo globlje vzroke problemov in prava izhodišča priložnosti. Kombiniramo poglede od zunaj na noter in od znotraj na ven ter od zgoraj navzdol z od spodaj navzgor.

Celovitost rešitev

Poslovne potrebe deležnikov vašega poslovnega ekosistema zapiramo z ustvarjanjem nove vrednosti zanje z uporabo povezanih poslovnih in digitalnih rešitev.

Spodbujamo spremembe

Ni nas strah utemeljiti potrebne spremembe poslovanja, vas ustrezno pripraviti nanje in jih skupaj z vami uspešno izvesti.

Raznolike kompetence

Povezujemo klasična poslovna in sodobna digitalna znanja, različne metode in pristope, sposobnosti in tehnike ter orodja. Kompetentnost dokazujemo z mednarodnimi certifikati digitalne preobrazbe.

Sodelovanje z učinki

Rezultati sodelovanja z nami so merjeni poslovni učinki glede na skupaj postavljene cilje in načrtovano vrednost, kot npr: izboljšana stroškovna učinkovitost, a ne na račun nadpovprečne izkušnje kupca (Cx), višja donosnost (digitalnih) projektov, dvig inovativnosti z več (digitalne) vrednosti za kupce, boljša izkušnja (Ex) in povečana zavzetosti zaposlenih.

ales.stempihar@askit.si | 041 639 007

Kaj pravijo naše zadovoljne stranke