Askit bo z IIBA Slovenija na Planet GV HR&M konferenci Izkustvo nemogočega izvedel delavnico “Izkušnja zaposlenega kot (iz)vir novega HR pomena”.

Na njej bosta preko Gallup Q12 in IIBA Slo Ex12 na popotovanju zaposlenega (Employee Journey) sistematično povezana Employee engagement in Employee eXperience.  Ta povezava je v digitalni ekonomiji ključna za uspešnost podjetji, saj le-ta v veliki meri izvira prav iz vzpostavljene pozitivne korelacije med nadpovprečno izkušnjo zaposlenega in nadpovprečno zavzetostjo zaposlenih. To pa ima nato številne pozitivne poslovne vplive, npr. na izkušnjo kupca (Customer eXperience , na Brandr Recognition , na privlačnost za top talente in povečane druge poslovne učinke, npr. dvig inovativnosti, produktivnosti, profitabilnosti.

Več na  HRM konferenca (planetgv.si)