Askit soustvarja z IIBA Slovenija usposabljanje »3×3 HR za DPP – Vloga sodobne kadrovske funkcije pri digitalni poslovni preobrazbi«, ki se bo pričelo 15.2.2023.

Sestavljeno je iz treh modulov:

1xHR za DPP: Kakšni so izzivi sodobne HR funkcije v razmerah novega poslovanja in pri digitalni poslovni preobrazbi ter kako ustrezno odgovoriti nanje?

2xHR za DPP: Ključne kompetence prihodnosti in kako jih sistematično razvijati v našem poslovnem okolju?

3xHR za DPP: Katere so karakteristike sodobne organizacijske kulture in kako jo sistematično razvijati?
 

Glavni poudarki usposabljanja:

 • Spoznali bomo dobre prakse in usmeritve na področju kadrovske funkcije, ki lahko odgovorijo na njene ključne izzive (pridobivanje, razvoj in zadržanje talentov, upravljanje zavzetosti in izkušnje zaposlenega, razvoj voditeljstva, medgeneracijsko sodelovanje, razvoj agilne organizacije in bolj fleksibilne oblike dela, ipd.).
 • Ogledali si bomo ključne poslovne in kadrovske trende v današnjem dinamičnem in vedno bolj kompleksnem poslovnem okolju.
 • Predstavili vam bomo, kaj (lahko) pospešuje (ali pa zavira) poslovno preobrazbo podjetij v Sloveniji v času digitalnega poslovanja ter kakšna je pri tem vloga kadrovske funkcije oz. kako razvijati kulturo digitalnih sinergij.
 • Spoznali bomo ključne kompetence prihodnosti za poslovanje v digitalni ekonomiji in značilnosti sodobne organizacijske kulture.
 • Skupaj bomo iskali dobre rešitve, kako razvijati izkušnjo zaposlenega (EX), ki vodi v višjo zavzetost sodelavcev.
 • Na primerih bomo spoznavali, kako sistematično razvijati sodobno organizacijsko kulturo in ključne kompetence za poslovanje v digitalni ekonomiji.
   

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • Kadrovskim menedžerjem in kadrovskim strokovnjakom
 • Direktorjem oz. vodstvom podjetij
 • Ključnim poslovnim funkcijam, ki so v organizacijah zadolžena za uspešno digitalno poslovno preobrazbo (vodja digitalne transformacije, vodja projektne pisarne, inovacijskim menedžerjem (CIO), …)

Več na https://slovenia.iiba.org/sl/event/3×3-hr-za-dpp