Drugo mnenje o vaših digitalnih iniciativah

Drugo mnenje – kako do še več rezultatov digitalnih poslovnih preobrazb / projektov


Iz zdravstvenega sistema vsi dobro poznamo izraz »drugo mnenje«. Poslužujemo se ga predvsem takrat, kadar je za naše zdravje nekaj zares pomembnega in zato potrebujemo še eno mnenje specialista oziroma strokovnjaka na danem področju. Storitev »drugo mnenje« se uporablja tudi pri zapletenih pravnih situacijah in pomembnih finančnih odločitvah, kjer se želimo dodatno zavarovati.

Kako pa je z uporabo storitve »drugo mnenje« na področju digitalnih poslovnih preobrazb / projektov?

Na področju digitalnih poslovnih preobrazb te storitve v Sloveniji do sedaj še ni bilo zaslediti. In to kljub prisotnosti vseh treh prej navedenih razlogov hkrati. Namreč pri digitalnih poslovnih preobrazbah in/ali pri digitalnih projektih gre za:

 • sklop aktivnosti poslovnega razvoja organizacij, ki bo odločilno vplival na njihovo poslovno zdravje v prihodnosti;
 • dvakrat pomembno finančno situacijo, saj se v preobrazbo vlaga veliko finančnih sredstev in drugih virov organizacije, pri čemer se načrtuje pridobitev finančnih in drugih koristi z visoko donosnostjo;
 • prisotnost visoke stopnje kompleksnosti in s tem močnega tveganja neuspešnosti izvedbe, kar kažejo tudi številne mednarodne raziskave in praksa že izvedenih transformacij.

Kdaj torej potrebujete drugo mnenje?

Drugo mnenje vam priporočamo v naslednjih situacijah:

 • če bi želeli pregled vaše digitalne strategije;
 • če bi radi izmerili ali ste ustrezno pripravljeni na digitalno poslovno preobrazbo;
 • ko ste pripravili osnutek vsebinskega in poslovnega načrta digitalne poslovne preobrazbe;
 • ko ste izvedli pripravo na konkreten digitalni projekt;
 • če izbirate med različnimi svetovalci ali izvajalci digitalne poslovne preobrazbe / projektov;
 • če bi želeli čim bolj omejiti tveganja neuspešne izvedbe;
 • če bi radi dvignili donosnost digitalnih projektov;
 • ko ste morda že v težavah pri izvedbi digitalne poslovne preobrazbe / projektov;
 • ko želite neodvisno oceno uspešnosti in rezultatov že izvedene digitalne poslovne preobrazbe ali digitalnega projekta;
 • če ste ustrezno vsebinsko pripravili vlogo za razne razpise na področju digitalnosti.

Potreba po tej storitvi torej vsekakor obstaja!

Glede na navedeno, bi bilo zaželeno in koristno, da storitev »drugo mnenje« uporabi praktično vsaka preudarna organizacija / podjetje, ne glede na velikost in branžo. Pri tem ne gre za morebitno nezaupanje v njene notranje kadre ali v že izbranega zunanjega svetovalca in/ali izvajalce digitalnih poslovnih preobrazb, temveč za odločitev, ki bo koristila prav vsem udeleženim.

Drugo mnenje mora namreč poleg strokovnosti biti tudi povezovalno, sodelovalno in soustvarjalno, vse s ciljem zagotoviti vsem udeležencem čim več poslovnih koristi in dodane vrednosti.

Naše storitve obračunamo samo v primeru dodane vrednosti.

Pošljite povpraševanje ali nas pokličite na 041 639 007

Kaj dokazuje našo visoko strokovnost?

ZAČETEK, POSLOVNO DIGITALNA PRAKSA IN REFERENCE 

podjetje Askit se ukvarja s poslovno digitalnimi preobrazbami že od leta 2013, ko smo za srednje veliko storitveno podjetje izrisali enega prvih popotovanj strank v Sloveniji. Prva referenca v večjih podjetjih je bil leta 2015 Petrol d.d., čemur je z razmahom digitalnosti v Sloveniji sledila še vrsta drugih projekt v malih in srednjih podjetjih različnih branž.

CERTIFIKATI IZ DIGITALNEGA PODROČJA

 Digital Disruption: Digital Transformation Strategies (2022, University of Cambridge), Digital strategies for business leading the next-generation enterprise (2019), Certificate of excellence – Digital business transformation management (2018); BCS Foundation Certificate in Business Change (2014).

STATUS DIHS STROKOVNJAKA

za izdelavo digitalnih strategij že od vzpostavitve kataloga 2018.

SODELOCVANJE Z MEDNARODNIMI IN DOMAČIMI ORGANIZACIJAMI IN ZDRUŽENJI

mednarodno znanje in digitalne koncepte črpamo tudi iz sodelovanja z The International Institute of Business Analysis (IIBA), Business Agility Institut (BAI), Agile Allianca, IIBA Slovenija, Digital42 in drugimi neodvisnimi strokovnimi organizacijami.Začnimo / nadgradimo vašo digitalno preobrazbo!
Pišite nam.

Kontakt
Zanima me: