Poslovna digitalna preobrazba

Dovolj dobro razumete potrebe vaših kupcev in poznate njihova popotovanja?
Analizirate kupčevo izkušnjo poslovanja z vami?
Znate inovirati digitalne poslovne modele? Kaj pa izvajati eksperimente?
Razvijate digitalno kulturo organizacije? Veste kaj so njene temeljne značilnosti?
Znate povezati potrebe svojih kupcev, optimizirati poslovanje svoje organizacije in izrabiti zmožnosti digitalnih tehnologij / rešitev?
Kako dokazujemo poslovno upravičenost v digitalne rešitve / projekte?

PRAVIM VPRAŠANJEM SLEDIJO PRAVI ODGOVORI

Vzpostavimo upravljanje poslovne digitalne preobrazbe.

Pomagamo vam inovativno povezati potrebe vaših kupcev, optimizirane poslovne procese in uspešn izvesti projekte uporabe zmožnosti digitalnih tehnologij in digitalnih rešitev.  

Pomagamo vam inovirati tudi digitalne poslovne modele.

Izvedemo test razvitosti digitalne kulture in prirpaviti načrt njenega razvoja za podporo poslovne digitalne preobrazbe.

Usposobimo vas za presojo poslovne upravičenosti v digitalne projekte in zagotavljamo temelje njihove uspešne izvedbe z realizacijo digitalne vrednosti za deležnike.

Pri tem uporabimo model:

Hiša digitalnega poslovanja

Koncept in model digitalne transformacije

Test digitalne kulture:
izvedemo oceno razvitosti vaše digitalne kulture

Upravljanje digitalnih iniciativ in projektov:
upravičenost vlaganj (digitalni poslovni primer), kriteriji prioritete, primerjava načrtovanih in realiziranih poslovnih učinkov.

Skrbništvo digitalnih projektov:
analitična procesna pred-priprava. usposabljanje in mentoriranje udeležencev digitalnih projektov, zagotavljanje ustrezne projektne metodologije (klasične ali agilne ali kombinacije), spremljanje uspešnosti poteka projekta.

Upravljanje sprememb:
zagotovimo metode izvajanja sprememb poslovanja.

Zaupale so nam že naslednje organizacije

Poslovna digitalna preobrazba

Numip / Turna / CRMT / Dukart / Alpod / Rogač / Fortis / Orač / Grafex / Rajbi / Hermes Solutions / Trgotur
Petrol / Steklarna Hrastnik / Butan plin / Skupina Tuš / Salus / Nektar natura / A1
DIHS / GZS IKT Hr / SRIP Hrana / MJU / MDDSZ / Združenje Manager


Kreirajte vaše sporočilo/povpraševanje

Kontakt v2
Zanimam se za področje: