Strategija in konkurenčnost

Imate izdelano integralno poslovno in digitalno strategijo?
Je prilagojena digitalni ekonomiji?
S čim ste zagotovili uspešno uresničitev digitalne strategije?
Veste, kako dobro ste pripravljeni na tekmovanje z digitalno konkurenco?
Načrtno razvijate in upravljate konkurenčnost svoje organizacije?

PRAVIM VPRAŠANJEM SLEDIJO PRAVI ODGOVORI

Izdelamo digitalni ekonomiji ustrezno poslovno in/ali digitalno strategijo ter ju integriramo. Zagotovimo lahko tudi skrbništvo njene uresničitve.

Izvedemo test digitalne zrelosti vaše organizacije in test konkurenčnosti. Prirpavimo vam načrt aktivnosti za izboljšanje rezultatov.

Pri tem uporabimo:

Načelo skladnosti in tesne povezanosti poslovne in digitalne strategije.
Teste za oceno digitalne zrelosti in test razvitosti poslovnih potencialov – zmožnosti za konkurenčnost v digitalni ekonomiji.
Analitiko poslovnih sistemov: osredotocamo se na identifikacijo potreb po spremembi strategije in na vzpostavitev pogojev za doseganje strateških ciljev.
Prenos strategij v prakso: spodbujamo uresnicevanje zapisane strategije in strateških ciljev v poslovanje vaše organizacije.
Upravljanje konkurenčnosti: vzpostavljamo celovito in aktivno upravljanje konkurenčnosti, ki je nedvomno eden od temeljnih elementov uspešnosti vsake organizacije.
Upravljanje poslovnih procesov: vzpostavljamo pogoje za obvladovanje poslovnih procesov, ki vaši organizaciji omogoča hitrejše prilagajanje spremembam in kupcem.
Upravljanje zmožnosti: organizacijam pomagamo vzpostaviti mehanizme načrtnega razvoja njenih zmožnosti.

Zaupale so nam že naslednje organizacije

Strategija in konkurenčnost

Mlekarna Celea  / Petrol / Turna  /  Tuš / Dars / Hit / KD Group / Brinox / KMK Box


Kreirajte vaše sporočilo/povpraševanje

Kontakt v2
Zanimam se za področje: