P4D – Spodbude za digitalno transformacijo

Askit strokovna pomoč pri pripravi digitalne vsebine v vlogi na razpis

Slovenski podjetniški sklad razpisuje spodbude za digitalno transformacijo MSP

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Skupno je za razpisanih 15 mio EUR sredstev. Prijavijo se lahko mikro in mala z najmanj 5 zaposlenimi ter srednje velika podjetja, sedaj tudi iz zahodne regije. 

Rok prijave je že 8.9.2020

Več informacij na strani razpisa

Askit že od leta 2013 sodeluje s podjetji pri digitalnih transformacijah. V letu 2019 je bil večinski avtor vloge na razpis P4D, ki je dobila 92 / 100 točk. Sodeloval je z 10+ podjetji pri izdelavi digitalne strategije in definiranju digitalnih iniciativ za razpis.

Askit lahko podjetjem, ki se bodo prijavila na razpis, zagotovi bistveno povečane možnosti uspešne vloge za razpis P4D za pridobitev do 100.000 eur sredstev z naslednjimi storitvami: 

  1. strokovno vsebinska priprava vloge s poudarkom na definiranju pravih digitalnih iniciativ;
  2. pomoč pri izdelavi osrednjega dokumenta vloge za razpis – akcijskega načrta, ki močno presega nivo klasičnega akcijsko/terminskega projektnega dokumenta;
  3. pomoč pri izdelavi besedil ali predlogi izboljšav že obstoječe dokumentacije glede na merila razpisa, s čimer boste pridobili več točk, kar je seveda ključno pri pridobitvi sredstev;
  4. drugo mnenje na  celotno ali del že izdelane vloge za razpis P4D (naročnik je vlogo bodisi pripravil samostojno bodisi s pomočjo drugega zunanjega strokovnega sodelavca, a bi si rad zagotovil dodatno varnost ali povečal možnost pridobitve sredstev oziroma želi pridobiti izboljšave vloge. 

Askit lahko po dobljenem razpisu podjetjem pri izvedbi projekta zagotovi tudi:

  1. Vloga obveznega zunanjega strokovnjaka izvedbe digitalne transformacije (določilo razpisa v poglavju II(10.1), saj se nahaja v DIH katalogu priznanih strokovnjakov.
  2. Ustrezna usposabljanja, ki naj bi bila del projekta, saj se nahaja v DIH katalogu izobraževanj.
  3. Nadzor zunanjih IT / digital izvajalcev in mentorstvo notranjim izvajalcem transformacije za zagotovitev ustreznih rezultatov projekta, ki se bodo po njegovem zaključku verificirali s strani Sklada pred dejanskim izplačilom sredstev.

Vaša povpraševanja ali vprašanja pošljite na info@askit.si ali pokličite na 041 639 007 (Aleš).