Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je pripravila osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030 in v javni razpravi vabi zainteresirane, da do vključno 24. januarja 2023 posredujemo pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku DSI2030.

DSI2030 je krovna strategija digitalne preobrazbe naše države do leta 2030. Namenjena je strateškemu načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe strategiji, kjer so predvidene usmeritve in določeni cilji s kazalniki za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe na vseh področjih, od gigabitne infrastrukture, do digitalne preobrazbe gospodarstva, digitalnih javnih storitev, poti v pametno družbo 5.0, kibernetske varnosti, digitalnih kompetenc in vključenosti ter povezanih vsebin, kot so podporna okolja in zeleni prehod.

Dokument dobite na https://askit.si/sl-si/kdaj/novice/articleid/91/strategije-digitalna-slovenija-2030