Vavčerji za digitalizacijo 2021

Smo na stopnji digitalnega razvoja, ko večina slovenskih podjetij že ve, da morajo nekaj storiti, težava je predvsem v tem, da ne vedo točno, kaj vse je potrebno in kako to izvesti z ustreznimi rezultati.


Podjetja se dobro zavedajo, da pri svoji digitalni transformaciji potrebujejo pomoč. Pri tem je težava predvsem v tem, da ne vedo, kje bi si zagotovile prave strokovne nasvete in koliko bi jih ti lahko stali. Odgovor lahko dobijo v katalogih digitalnih strokovnjakov, ki se nahajajo na spletnih straneh DIH Slovenija – Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. V njem bodo za svojo digitalno preobrazbo našla ustrezne strokovnjake, pri tem pa ji bodo pomagale ocene, ki so jim jih dala podjetja, ki so že delala z njimi v preteklosti. Zraven so navedene tudi orientacijske vrednosti njihovih storitev.

Da, bi se podjetja lažje odločala za angažma teh zunanjih strokovnjakov, je država preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPP) poskrbela tudi za finančno pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) v obliki dveh inštrumentov: Digitalni vavčerji in P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij. Pri obeh MSP podjetja dobijo 60% subvencijo vloženih sredstev, oziroma pri prvem inštrumentu do 9.999 EUR na posamezen vavčer (podjetja lahko pridobijo 3 različne vavčerje), pri drugem pa celo do 100.000 eur nepovratnih sredstev.

V tem članku si poglejmo prvi inštrument, v sklopu katerega so zajeti digitalni vavčerji na naslednjih področjih:

 • digitalna strategija,
 • digitalne kompetence,
 • digitalni marketing,
 • kibernetska varnost,

Predvsem prvi in zadnji vavčer oziroma rezultati vanju vključenih aktivnosti bodo koristili podjetjem tudi pri drugem inštrumentu P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Digitalna strategija mora vsebovati dobro definiran odgovor, kako bo organizacija prehodila pot iz trenutnega stanja brez ali nezadostno razvitega digitalnega poslovanja, do želenega stanja z vpeljano digitalnostjo. Pot je v bistvu digitalna transformacija in digitalna strategija načrt, kam točno želi organizacija priti in kako bo prišla do tja.

Digitalna strategija mora biti pripravljen av skladu s smernicami DIH Slovenija, saj bo ta na koncu tudi presojal njeno ustreznost, kar je podlaga za izplačilo subvencije s strani SSP.  Vsebovati mora vsaj tri sklope:

 • ocena stanja na področju digitalizacije podjetja,
 • priprava načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja,
 • priprava strategije za podjetje za digitalno strategijo s ključnimi področij.

Podjetja se morajo pri tem predvsem zavedati, da digitalna strategije ni podaljšek IT strategije, temveč je nadgradnja in integrirani del poslovne strategije, da torej izhaja iz poslovanja podjetja in njegovih kupcev, šele nato dodaja zmožnosti digitalnih tehnologij in digitalnih rešitev. Ravno zato podjetja potrebujejo pomoč izkušenega zunanjega strokovnjaka za pripravo digitalne strategije, ki naj ima za seboj vsaj 5 pripravljenih celovitih digitalnih strategij. Zunanji svetovalec za pripravo digitalen strategije mora najprej dobro razumeti poslovni del celotne zgodbe, tako zunanjega z značilnostmi digitalne ekonomije in digitalnih kupcev, kot notranjega z značilnostmi procesov in kulture organizacije. Nujno je tudi, da je že kdaj prej sodeloval pri pripravi poslovne strategije.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Vavčer omogoča sofinanciranje stroškov usposabljanja vodstvenega kadra in zaposlenih za zagotovitev ustreznih digitalnih znanj in s tem dvig digitalnih kompetenc. V usposabljanje pri izbranem zunanjem izvajalcu mora biti vključenih najmanj 20% zaposlenih podjetja.

Usposabljanja vključena v vavčer naj  zajemajo različne nivoje podjetja (vodstvo, posamezne oddelke), različne poslovne vloge in zanje prilagojen spekter znanj od razumevanja značilnosti digitalne ekonomije in doseganja konkurenčnega položaja v njej, do izračuna donosnosti digitalnih investicij, znanja za uspešno pripravo in izvedbo digitalne preobrazbe in digitalnih projektov, do poznavanja zmožnosti digitalnih tehnologij za poslovne namene, če naštejemo samo nekatere najpomembnejše vsebine.

Pomembno je, da se nabor digitalnih kompetenc in njim ustreznih usposabljanj zajetih v vavčer za digitalne kompetence ujema z digitalno strategijo in aktivnostim izhajajoče iz nje.  

Vavčer za digitalni marketing

Namen vavčerja je uvajanje oziroma nadgradnja digitalnega marketinga in vključuje naslednja možna področja:

 • nove spletne strani + testiranje,
 • nove mobilne aplikacije + testiranje,
 • lastne spletne trgovine,
 • lastne rezervacijske platforme.

Na spletnih straneh DIHS so objavljene smernice za pripravo vsakega od teh področij.

Kot za vse ostale vavčerje, je tudi za ta vavčer pomembno, da izhaja iz digitalne strategije ali iz digitalne marketinške strategije ter upošteva predvsem vidik kupcev.

Vavčer za kibernetsko varnost

Spodbuda v obliki vavčerja je namenjena zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti podjetja. Sofinancira se:

 • izvedba sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak
 • stroški izdelave vdornega testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.

Kako pridobiti vavčer

Postopek pridobitve kateregakoli od našteti vavčerjev je zelo podoben in ni preveč zapleten. Obsega le nekaj manj obsežnih obrazcev z večino podatkov o podjetju. Kreativni del je samo utemeljitev zakaj podjetje potrebuje vavčer in kaj bo z njim doseglo. Postopek je naslednji:

 • podjetje iz ustreznega kataloga za posamezen vavčer izbere ustreznega strokovnjaka/zunanjega izvajalca in se z njim dogovori o sodelovanju;
 • podjetje pripravi vlogo na javni poziv SPP;
 • pri vavčerju za digitalno strategijo mora podjetje pred  oddajo vloge predhodno pridobiti pozitivno mnenje DIH Slovenije, da je ustrezno in upravičeno do tega inštrumenta, kar priloži k oddaji vloge preko ePortala SPS;
 • po SPS pozivu k podpisu pogodbe mora podjetje v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti SPS.

Kako vavčer pravilno izkoristiti – koristni nasveti za uporabo vavčerjev

Seveda je normalno, da marsikatero slovensko podjetje v svojem obstoju še nikoli ni pripravilo digitalne strategije, saj gre za odgovor na nove pogoje poslovanja, ali izvedlo kibernetskega preizkusa, ki se nanaša na nove tehnologije. Boj verjetno je, da je že izvedlo kakšno izobraževanje s tega področja ali aktivnost, ki jo pokriva vavčer za digitalni marketing.

Da bi podjetja kar najbolje izkoristila pridobljena sredstva z učinki v svojem poslovanju, morajo:

 1. pripraviti poslovna izhodišča in cilje, ki jih bi radi dosegli s pomočjo posameznega vavčerja, kot npr.:
  • našo organizacijo želimo pripraviti za nove pogoje poslovanja v digitalni ekonomiji, kar pomeni, da bomo obdržali sedanje kupce in pridobi nove, si pomagali pri poslovnih odločitvah z ustreznimi podatkovnimi rešitvami, povečali produktivnost, spremljali proizvodnjo v realnem času, ipd.;
  • radi bi razumeli obnašanje naših kupcev in jim prilagodili pojavnost naše blagovne znamke;
  • radi bi si zagotovili varno poslovanje brez kibernetskih vdorov, saj smo strateški razvojni partner pomembnim kupcem iz tujine;
  • radi bi pridobili tiste digitalne kompetence, ki bodo najbolj koristile našemu bodočemu poslovnemu razvoju v digitalni ekonomiji;
 2. izbrati pravega izvajalca, ki:
  • ima dobro oceno v pripadajočem DIHS katalogu;
  • ima ustrezne reference razvidne tudi na njegovi spletni strani. Ta naj ima seveda tudi vsebine, ki jih pokriva posamezni vavčer, npr. če iščete strokovnjaka za pripravo digitalne strategije, na spletni strani pa boste našli predvsem opise IT rešitev, to verjetno ne bo pravi zunanji strokovnjak za vaše podjetje;
  • bo proaktivno želel izvedeti čim več o vašem poslovanju in ne bo ponujal samo svojih storitev ali posredno celo IT/digitalnih rešitev;
 3. z zunanjim strokovnjakom natančno definirati končne rezultate, vrednost in obdobje izvedbe aktivnosti po izbranem vavčerju;
 4. aktivirati vodstvo in vse ključne poslovne vloge, ne samo posamezne specialiste na področju posameznega vavčerja;
 5. aktivno sodelovati pri izvedbi in ne samo čakati na pobude zunanjega izvajalca.

SPS javni poziv za vavčerje 2021

Podjetja lahko pričakujejo objavo odprtja javnega poziva za digitalne vavčerje še v februarju 2021. Objavo o odprtju boste našli na spletni strani SPS.

Predvideva se, da prijava ne bo kaj dosti različna od predhodnih, zato lahko podjetja kar pričnejo s pripravo, še posebej, če se bodo kasneje prijavila tudi na  P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij.

Želimo vam obilo uspeha.

Aleš Štempihar, direktor podjetja Askit d.o.o. in svetovalec vpisan v DIHS katalog Digitalnih strokovnjakov in Usposabljanj digitalnih kompetenc

Askit d.o.o. je že od samega začetka vpisano v katalog Strokovnjakov za digitalno strategijo in v katalog Usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc. Do sedaj je sodelovalo s preko 20 podjetji. V katalogu strokovnjakov  za digitalno strategijo ima oceno 5 – odlično od vseh 5 podjetij, ki ga je ocenjevalo. Digitalne strategije pa so bile s strani DIHS označene kot primeri dobrih praks.