Vavčerji za digitalizacijo

Smo na stopnji digitalnega razvoja, ko večina slovenskih podjetij že ve, da morajo nekaj storiti, težava je predvsem v tem, da ne vedo točno, kaj vse je potrebno in kako to izvesti z ustreznimi rezultati. 

Podjetja se dobro zavedajo, da pri svoji digitalni transformaciji potrebujejo pomoč. Pri tem je težava predvsem v tem, da ne vedo, kje bi si zagotovile prave strokovne nasvete in koliko bi jih ti lahko stali. Odgovor lahko dobijo v katalogih digitalnih strokovnjakov, ki se nahajajo na spletnih straneh DIH Slovenija – Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. V njem bodo za svojo digitalno preobrazbo našla ustrezne strokovnjake, pri tem pa ji bodo pomagale ocene, ki so jim jih dala podjetja, ki so že delala z njimi v preteklosti. Zraven so navedene tudi orientacijske vrednosti njihovih storitev.

Da, bi se podjetja lažje odločala za angažma teh zunanjih strokovnjakov, je država preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPP) poskrbela tudi za finančno pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) v obliki dveh inštrumentov: Digitalni vavčerji in P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij. Pri obeh MSP podjetja dobijo 60% subvencijo vloženih sredstev, oziroma pri prvem inštrumentu do 9.999 EUR na posamezen vavčer (podjetja lahko pridobijo 3 različne vavčerje), pri drugem pa celo do 100.000 eur nepovratnih sredstev.

V tem članku si poglejmo prvi inštrument, v sklopu katerega so zajeti digitalni vavčerji na naslednjih področjih:

  • digitalna strategija,
  • digitalne kompetence,
  • digitalni marketing,
  • kibernetska varnost,

Predvsem prvi in zadnji vavčer oziroma rezultati vanju vključenih aktivnosti bodo koristili podjetjem tudi pri drugem inštrumentu P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij.

Preberite celoten članek tu: Članek