Storitve

Ocene digitalnosti. Izdelava digitalnih strategij.
Mentoriranje digitalne poslovne preobrazbe.
Donosnost digitalnih investicij. Drugo mnenje.

1.


OCENA DIGITALNE PRIPRAVLJENOSTItesti. ocena. priporočila

OCENA DIGITALNE PRIPRAVLJENOSTI


24/7/365 digitalni testi


Brezplačna ocena konkurenčnosti v digitalni ekonomiji

ocena zrelosti digitalnih zmožnosti

2.


IDENTIFIKACIJA DIGITALNIH NEVARNOSTI IN PRILOŽNOSTIanaliza poslovanja, mentorstvo, svetovanje, coaching

IDENTIFIKACIJA DIGITALNIH NEVARNOSTI IN PRILOŽNOSTI


Ocena odpornosti organizacij

Pozicioniranje vaše organizacije v digitalni ekonomiji

Identifikacija digitalnih priložnosti

Identifikacija digitalnih nevarnosti

Izdelava poslovno digitalnih scenarijev

Postavitev kriterijev prioritizacije scenarijev

Priprava digitalnih poslovnih primerov (Digital Business case)

3.


KAKO DO ŠE VEČ REZULTATOV – DRUGO MNENJEanaliza in ocena uspešnosti, svetovanje

KAKO DO ŠE VEČ REZULTATOV – DRUGO MNENJE

Kako še izboljšati digitalno strategijo

Kako še izboljšati pripravo digitalnih iniciativ

Presoja donosnosti in uspešnosti digitalnih projektov

Predlogi izboljšav


4.


PRIPRAVA IN IZVEDBA DIGITALNE POSLOVNE PREOBRAZBEmentoriranje, coaching, usposabljanje, svetovanje, skrbništvo za storitve 1-3

KAKO DO ŠE VEČ REZULTATOV – DRUGO MNENJE

Vzpostavitev upravljanja digitalne transformacije

Načrt DIGITALNIH zmožnosti, kompetenc, kulture

Razvoj digitalnih talentov in digitalne kulture

Spremljanje in merjenje napredka

Poročilo o poslovni uspešnosti digitalne preobrazbe


5.


IZDELAVA DIGITALNE STRATEGIJEsvetovanje, inoviranje, mentorstvo, coaching

IZDELAVA DIGITALNE STRATEGIJE

Inoviranje digitalnih poslovnih modelov

Izdelava/prenova poslovne strategije

Izdelava/prenova digitalne strategije

Integracije poslovne in digitalne strategije

Izdelava načrta izvedbe integrirane poslovno-digitalne strategije

Uspešnost digitalne poslovne preobrazbe merimo:

s stopnjo prilagojenosti na značilnosti digitalne ekonomije;

z zmožnostjo izkoristiti digitalne poslovne priložnosti in/ali se izogniti digitalnim nevarnostim;

z doseženimi stopnjami ključnih eXperience elementov: BX, CX, EX, HX, SX;

s stopnjo dviga nivoja zrelosti digitalne kulture in digitalnih zmožnosti za digitalno transformacijo;

z donosnostjo portfelja digitalnih projektov.


Za uspešno izvedbo vaše digitalne preobrazbe izberite eno ali več storitev.

Kaj pravijo naše zadovoljne stranke

Zanimive vsebine

VEČ UPORABNIH VSEBIN >

Začnimo vašo digitalno preobrazbo!
Pišite nam.

Kontakt
Zanima me: